DOPRAVA ZADARMO na celý sortiment e-shopu BEZ OBMEDZENIA, len tak, pre Vás.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia: 09:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Quatro - jednoduchý nákup na splátky
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Nákup v internetovom obchode s posteľami môžu uskutočňovať koncový spotrebitelia, prípadne fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník (spotrebiteľ) najavo, že sa oboznámil s týmito podmienkami.

Predávajúci: HRUŠKA s.r.o. so sídlom Hlísno 772/124, 027 44  Tvrdošín, IČO: 48 289 540, IČ DPH: SK2120143608, Platca DPH.

e-mail: info@postielkypostele.sk ; hrusticka26@gmail.com

účet v Slovenskej sporiteľni: IBAN: SK8609000000005076073057

Zápis: Obchodný register Okres.súdu: Žilina, Oddiel:Sro Vložka č. 64479/L

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kupujúci: Konečný spotrebiteľ (nákup na osobnú spotrebu), Fyzická alebo právnická osoba (nákup na IČO) , ktorá svojou objednávkou vstúpila do vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

VOP : skratka pre Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvný prepravca (doprava):

1) Geis SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 31 324 428
IČ DPH: SK 2020452687

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

 

2) SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, so sídlom Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 17990/S

 

OBJEDNÁVKA

 

Objednávka vznikne na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode alebo e-mailom na adrese: hrusticka26@gmail.com. Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.postielkypostele.sk. Fyzická a Právnická osoba (IČO) objednaním tovaru v našom internetovom obchode plne súhlasí s VOP. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 

  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do doby potvrdenia vybavenia objednávky, (naloženia na rozvoz=odoslania tovaru k spotrebiteľovi) bez storno poplatku , e-mailom na adresu: hrusticka26@gmail.com. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť meno, e-mailovú adresu, názov a popis tovaru, číslo objednávky. V prípade storna objednávky, ktoré prebehne do doby vybavenia objednávky (naloženia na rozvoz/expedovania tovaru), predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Pri neskoršom zrušení objednávky (po expedovaní tovaru) taktiež nie sú účtované žiadne stornovacie poplatky (prosíme však spotrebiteľa, ak je možné predpokladať, že nebude schopný prevziať tovar, aby nás o tom informoval pred samotným expedovaním tovaru, nakoľko nám môžu vzniknúť náklady na logistiku a uskladnenie) . V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu do doby vybavenia objednávky a v tom istom čase objednávku aj zrušil, predávajúci vráti už zaplatenú cenu v lehote do 14 kalendárnych dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo ak sa tovar už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade,    že    kupujúci    už    zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 kalendárnych dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, z dôvodu špekulácie zo strany zákazníka.

 

 

 

VRÁTENIE TOVARU

 

a)      Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na vrátenie tovaru nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.). Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, odporúčame VYPLNENíM FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY FORMULAR_NA_ODSTUPENIE_OD_ZMLUVY_SK.docVypísaný formulár zaslať mailom na adresu:hrusticka26@gmail.com. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace na identifikáciu tovaru, meno predávajúceho a kupujúceho, dátum objednania/dátum prevzatia, bankový účet kupujúceho vo formáte IBAN (dôležité skontrolovať = za správnosť zodpovedá kupujúci) a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený predávajúcemu či už e-mail alebo poštou (Adresa na vrátenie tovaru - sídlo firmy: HRUŠKA s.r.o. so sídlom Hlísno 772/124, 027 44  Tvrdošín). Kupujúci musí do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho *(pokiaľ nebolo s predávajúcim dohodnuté inak, náklady na spätné vrátenie tovaru na sídlo predávajúceho znáša vždy kupujúci). Kupujúci je poučený v týchto VOP, že znáša náklady na vrátenie aj v prípade že tovar nie je možné vrátiť poštou (napríklad vzhľadom na objem prípadne hmotnosť tovaru). Tovar zašle kupujúci nepoškodený a kompletný, so všetkým príslušenstvom, spolu s dokladom o kúpe, odporúčame doporučene a poistený, nie však na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať. Vzhľadom na ponúkaný sortiment, spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktorý vykazuje väčšie opotrebenie ako je "v rozsahu potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru" ( spôsob použitia iný, ako je bežný pri obhliadke tovaru v kamennej predajni = v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

b)      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je neprimeraným spôsobom použitý, nachádza sa v riadne zapečatenom/zabalenom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu celkovú cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nie však skôr ako nastane fyzické doručenie tovaru do sídla predávajúceho. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

c)     V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode a) týchto obchodných podmienok/časť vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Zároveň má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

d)      Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na www.postielkypostele.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená, že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček.

*) náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, v závislosti od váhy a objemu daného tovaru, pre bližšie informácie pre cenu dopravy navštívte https://www.kurierske-sluzby.sk/cennik-sr. Nakoľko cena za vrátenie tovaru závisí od jeho parametrov (veľkostí, váhy, povahy), nie je možné jednotne určiť cenu dopravy. Cena za vrátenie tovaru je vždy kalkulovaná individuálne. Kvôli tomuto faktu uvádzame informačný cenník jedného z najlacnejších prepravcov, podľa ktorého si môžete vypočítať cenu dopravy vášho tovaru.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Online platba platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay

- Pred prevzatím tovaru bankovým prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK8609000000005076073057 ,

- Pri prevzatí tovaru kuriérnou dobierkou (platba v hotovosti pri preberaní tovaru). Dobierka je spoplatnená sumou 1,5€.

- Na splátky cez QUATRO. VIAC informácií TU.

Reklamačný poriadok spoločnosti CFH, a.s. (splátky cez QUATRO) nájdete kliknutím na link tu: CFH.pdf

Od 1.1.2018 sa CFH, a.s. zlúčilo s Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (VÚB, a.s.)

Reklamačný poriadok spoločnosti VÚB, a.s. (splátky cez QUATRO) nájdete kliknutím na link tu: VÚB.pdf

 

Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Tým zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Faktúra - daňový doklad je posielaná v papierovej podobe v rámci balenia tovaru prípadne je k poskytnutiu (uloženie do formátu PDF alebo vytlačenie na A4) v oznamovacom emaily o expedovaní tovaru ktorý, obdrží každý zákazník po expedovaní tovaru. V prípade nákupu na splátky, je faktúra vystavená až po fyzickom obdržaní tovaru klientom a faktúra je poslaná emailom na email klienta uvedený v objednávke. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.postielkypostele.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

 

DODACIE PODMIENKY

 

 

Dodacia lehota tovaru je vo všeobecnosti v trvaní 2 – 5 týždňov od vytvorenia objednávky, ale našou prioritou je dodať zákazníkovi tovar v čo najkratšom čase. (V prípade platby dopredu prevodom na účet, sa spomínaná dodacia lehota počíta až od obdržania platby na náš účet.) (V prípade nákupu na splátky sa spomínaná dodacia lehota počíta až od schválenia splátkového kalendára spoločnosťou zastupujúcou produkt QUATRO). Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, že si to vyžiada výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.  Dodávka tovaru bude vykonaná spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne v popise tovaru. Predávajúci pod pojmom poštovné a balné (doprava, Geis SK s.r.o.) účtuje prepravné náklady. Cena dopravy sa odvíja od hmotnosti a objemu zásielky . Cenu dopravy je možné informatívne napočítať systémom, po vložení príslušného tovaru do košíka (nedokončovať objednávku, pokiaľ sa jedná o informatívne napočítanie dopravy) . Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Odber zo zahraničia nie je možný. Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní, prípadné nedostatky (zjavné poškodenia kartónu, fólie, tovaru) uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky vystavuje zákazníka riziku zamietnutia reklamácie. Súčasťou dodávky nie je montáž objednaného tovaru, ani vynášanie tovaru do domu kuriérskou službou.

 

 

REKLAMÁCIE A SERVIS

 

 

a)      Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (odo dňa prevzatia tovaru), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba (V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), záruka je 12 mesiacov.). Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia je vyriešená do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim (v prípade IČO sa môže riešenie reklamácie predĺžiť).

b)      Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to ihneď po zistení závady. Ďalšie používanie poškodeného tovaru zapríčiní prehĺbenie závady a prípadné znehodnotenie tovaru.

c)      Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na taký tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d)     Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e)      Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nedodržaním postupu skladania tovaru podľa návodu od výrobcu, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných závad prípadne nedostatkov pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo  záruky sú tiež vyňaté závady spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za závadu a nedá sa ani reklamovať. Taktiež nieje možné považovať za vadu farebný odtieň výrobku, ktorý sa môže líšiť od skutočnosti, vzhľadom na rozsah a nastavenie farieb Vášho zobrazovacie zariadenia (monitora). Výrobcovia si vyhradzujú právo na drobné výzorové zmeny pri určitych typoch postelí, ktoré nezmenia vlastnosti tovaru, preto táto skutočnosť nieje dôvodom na reklamáciu. Z konštrukčného hľadiska sa na posteliach od firmy BMS Group nachádzajú montážne šróby, ktoré zabezpečujú stálosť a trvácnosť výrobkov, preto túto skutočnosť nieje možné považovať za nedostatok a byť teda dôvodom reklamácie.
MATRACE od výrobcu BMS Group sú balené do rolky pod tlakom. Odporúčame matrace odbaliť z fólie 48 - 72 hodín pred montážou postele a nechať ich na voľno t.j. bez poťahov, aby sa vedeli vrátiť do pôvodného rozmeru. Keby sa tento stav nemenil dostatočne, je potrebné nás kontaktovať s fotografiami s aktuálnym stavom matracov a požiadavkou na reklamáciu. Na matracoch čo sú rozbalené z pôvodného obalu menej ako 72 hodín a nemajú požadovaný tvar a hrúbky reklamácie neprijímame. MATRACE od BMS Group sú dodávané s prešívaným poťahom na zips. Hrúbka týchto matracov je v rozmedzí 6-7cm. Do hrúbky matraca je započítaný aj poťah.

 

f)       Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne kuriérskou službou (NIE však na dobierku - Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať), na adresu sídla firmy, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa pre uplatnenie reklamácie - sídlo firmy: HRUŠKA s.r.o., Hlísno 772/124, 027 44 Tvrdošín.

g)      Postup pri uplatňovaní reklamácie:

-          Pošlite e-mail na našu adresu hrusticka26@gmail.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry, popis závady, prípadne fotografické snímky toho čo chcete reklamovať (kvôli urýchleniu reklamácie).

-          Do maximálne 3 dní Vám budú zaslané informácie (prípadne sa s Vami spojíme telefonicky) , o ďalšom postupe (každú reklamáciu riešime individuálne podľa potreby) spolu s adresou (adresu nájdete aj na Vašej faktúre) na zaslanie reklamovaného tovaru.

- O prijatí reklamácie budete informovaný pomocou emailu (email zároveň slúži ako doklad potvrdenia prijatia reklamácie)

-          Pošlite reklamovaný tovar / reklamovanú časť tovaru na určenú adresu spolu s popisom závady a kópiou faktúry (nevyhnutný krok pre začatie reklamačného konania). Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť od adresy na faktúre, je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

-  Po vyriešení reklamácie vystavujeme na konkrétne reklamačné konanie potvrdenie s reklamovaným tovarom, popisom reklamácie a vyriešením danej reklamácie, ktoré Vám príde spolu s reklamovaným tovarom na Vašu zadanú adresu.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak  tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

c) Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

ARS - Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@postielkypostele.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., ktoré poskytla prevádzkovateľovi HRUŠKA s.r.o. v rozsahu: meno, priezvisko a titul,  kontaktná adresa,  kontakty /telefón, eMail a pod./ pre účely posielania ponúk a pre zaradenie do emailového newletter-u.

Prevádzkovateľ  HRUŠKA s.r.o.   vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Zamestnanci prevádzkovateľa HRUŠKA s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Tento súhlas dáva dotknutá osoba na dobu neurčitú. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o zmenu poskytnutých údajov alebo o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.

Prevádzkovateľ HRUŠKA s.r.o. osobné údaje získané na hore uvedný účel neposkytuje žiadnym tretím stránám, údaje nikde nezverejňuje a nesprístupňuje (s výnimkou zmluvnej prepravnej spoločnosti, ktorej sú tieto údaje poskytnuté výlučne na potreby doručenia tovaru).

Vytvorené objednávky sú spracovávané spoločnosťou Naspers OCS Czech Republic s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727 (portál Heureka.sk , program "Overené zákazníkmi" na ktorom je www.postielkypostele.sk registrovaný pre tieto účely). Objednávky sa spracovávajú v zmysle Obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-Heureka-sk-1_9_2015.pdf

 

Biano Star

1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.

3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.

4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.

6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na sem.


E-shop (www.postielkypostele.sk , HRUŠKA s.r.o.) je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod číslom 201415316 .

 

Kupujúci (fyzická alebo právnická osoba=IČO) prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Kupujúci (spotrebiteľ) prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov na www.PostielkyPostele.sk

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.


I.
Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Spoločnosť HRUŠKA s.r.o. , IČO: 48289540 , Zápis: Obchodný register Okres.súdu: Žilina, Oddiel:Sro Vložka č. 64479/L , Okresný úrad Námestovo č. OU-NO-OZP-2015/012231-3 , č. živnostenského registra: 560-20909 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Hlísno 772/124, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika

email: info@postielkypostele.sk,

tel. číslo: 0940 786 781

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Zodpovedná osoba za pre ochranu osobných údajov je Ing. Milan Hruška, info@postielkypostele.sk, 0940786781

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

- zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

- Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

- zaisťujúce služby prevádzkovania stránky postielkypostele.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním tejto stránky,

- zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje (e-mailovú adresu) do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Odoberajte náš newsletter...
...a žiadna akcia Vám už neutečie

 

PostielkyPostele.sk na FAVI.sk

GoPayMASTERCARDVISA


Postielkypostele.sk na biano.sk

Copyright 2023 PostielkyPostele.sk Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk